Bezdrátové spoje a pokrytí Wi-Fi

Kdy použít Wi-Fi

Solarix h100

Bezdrátovou technologii volíme v situacích, kde je požadavek na propojení na velké vzdálenosti bez možnosti propojení kabelem. Zároveň většinou není nutná vysoká rychlost.

Využíváme pásma 5,4, 10, 17 nebo 80 GHz. Rychlosti jednotlivých technologií volíme dle potřeb zákazníka. U pásma 80 GHz je možné dosáhnout až 1 Gbps. Standardní použíti je P-P (Point-to-Point) = jedna vysílací a jedna přijímací anténa nebo P-M (point to multipoint ) jedna vysílací a více přijímacích antén v pásmu 5,4 GHz.

Pokrytí jednou Wi-Fi sítí je realizováno pomocí více vysílacích bodů, které automaticky řídí připojení jednotlivých klientů a předávají si je mezi sebou bez nutnosti zásahu uživatele. Bezdrátové spoje řeší komunikaci na větší vzdálenosti s přímou viditelností.

Použití

  • sklady,
  • páteřní trasy mezi objekty,
  • administrativní budovy.

Doporučíme to nejlepší řešení. Technická konzultace se síťovým specialistou zdarma.

Sháníte
klimatizaci?