FVE = Fotovoltaické elektrárny

Moto

 Již 5 let se zabýváme, vzděláváme a učíme, jak správně využít energii slunce pro náš život. V posledních letech rozvoj FVE přinesl výrazné zlevnění všech komponent, díky čemu se fotovoltaika stala dostupná pro širokou veřejnost. Dnes si ji již nepořizují pouze zarputilí ekologové nebo lidé připravující se na konec světa. Fotovoltaická elektrárna se stává běžnou součástí vybavení našich domovů stejně jako třeba tepelné čerpadlo.

Kdo je náš zákazník

Obvykle je to majitel rodinného domu, který se rozhodne využít plochu svojí střechy pro snížení nákladu na provoz domu. Tím, že si naistaluje fotovoltaiku, získá snížení nákladů na provoz domu v průběhu roku.

Novostavba

Často za námi přicházejí zákazníci při plánování stavby a při projektové přípravě a my jim pomáháme s návrhem buď samotné realizace nebo přípravy pro budoucí instalaci fotovoltaiky. Každý, kdo staví, má spoustu starostí se samotnou stavbou. Proto mu v této oblasti rádi poradíme.

Brzo jdu do důchodu nebo již jsem

Lidé před důchodem přemýšlí, jak se připravit na změnu s přechodem z pracovního procesu na důchod. Obvykle to znamená snížení příjmů a tím i větší důraz na provozní náklady domu. Fotovoltaika sníží měsíční náklady na elektřinu a umožní získat výhodnější cenu za nákup elektřiny ze sítě. (odkaz na spotové ceny elektřiny)

Chci investovat do zhodnocení domu

Díky fotovoltaice zhodnotíte svoji nemovitost. Získáte moderní technologii, která Vám ušetří provozní náklady. FVE představuje investici s dlouhou životností a je považována za prestižní záležitost.

Chci uspořit 

V dnešní době se na fotovoltaice nevydělává, ale šetří. Každá vyrobená kilowat hodina, kterou nemusíte koupit ze sítě, představuje úsporu. Proto navrhujeme takové systémy, které kladou důraz na maximální využití produkce elektřiny pro vlastní spotřebu. Díky využití přebytečné energie pro ohřev vody a nabíjení baterie se tyto věci násobí. Díky měření typu B (čtyř kvadratický elektroměr) získáte možnost využití spotových cen elektřiny. (odkaz na spotové ceny elektřiny)

Jsem přesvědčený o potřebě se podílet na snížení emisí CO2

Pro všechny, kteří chtějí snížit svoji uhlíkovou stopu na planetě, představuje FVE jasnou volbu. Toto řešení umožní zlepšit životní prostředí. Často kladená otázka je, zda FV panel dokáže vyrobit více energie, než je potřeba pro jeho výrobu? Odpověď naleznete třeba zde: odkaz  V kostce se dá říct, že panel vyrobí energii potřebnou na jeho výrobu zhruba za 3 roky.

Chci využít dotaci 

Aktuálně je možné využít dotace pro domácnosti z programu Nová zelená úsporám ( www.novazelenausporam.cz )

Zde je aktuální přehled možné výše dotace:

Typ systému

Výše podpory [Kč]

Solární termický systém na přípravu teplé vody

35 000

Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000

Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55 000

Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

70 000

Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

100 000

Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1

150 000

Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem

150 000

Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

80 000

Pro získání dotací je nutné splnit podmínky pro její získání: (https://www.novazelenausporam.cz/dokumenty/detail/?id=591)

Tyto dotace Vám pomůžeme získat a zařídíme veškeré náležitosti s tím spojené.

Základní podmínky pro jejich získání jsou:

 • FVE se musí montovat na střechu objektu, který je zapsán v katastru nemovitostí. Nelze využít dotaci na elektrárnu, která by byla třeba na poli nebo zahradě na konstrukci.
 • FVE musí být připojena k distribuční síti a splnit všechny nezbytné náležitosti.
 • Instalovaný výkon a velikost baterie musí být v adekvátním poměru a to min. instalovaný výkon x 1,25 je velikost baterie (elektrárna s výkonem 4400 Wp musí mít baterie min. s kapacitou 5,5 kWh)

 

Základní komponenty systému

Panely

V dnešní době je obvyklý výkon panelu 300–400 Wp na plochu 1,7x1m. Účinnost se pohybuje obvykle okolo 20% přeměny. Je potřeba si uvědomit, že výroba panelu záleží na intenzitě osvitu a jeho teplotě. Při stoupající teplotě klesá výroba (- 0.390 %/K) a naopak při klesající teplotě ve stejném poměru stoupá.

Životnost panelů je přibližně 25 let, kdy jejich výroba lineárně klesá, přibližně 1 % výkonu za rok.

Doporučujme značku SF Solar Fabrik Gmbh & Co. KG německého výrobce s dlouholetou tradicí. Jeho panely představují optimální poměr cena/výkon.

Při volbě panelů je potřeba určit vhodnou kombinaci počtu a výkonu podle jejich umístění. Pokud je dostatečně velká střecha, volí se větší počet panelů s menším výkonem a optimální cenou. Pokud je prostor na střeše menší, volí se výkonné panely s vyšší cenou.

Střídač

Základní rozdělení střídačů je na jednofázové / třífázové a síťové / hybridní / ostrovní.

Střídač je zařízení, jehož úkolem je přeměnit stejnosměrné napětí, které vyrábějí panely, na střídavé napětí elektrické sítě. Jeho parametry určují, jaký maximální výkon je schopný dodat do sítě.

které moduluje stejnosměrné napětí vyráběné panely na střídavé napětí připojení k elektrickému rozvodu domu a sítě.

Doporučujeme značku GOODWE. Střídače GoodWe umožňují přístup pomocí mobilní aplikace a WWW rozhraní.

Baterie

Tvoří důležitou součást FVE systému. Jejich cena v posledních letech výrazně klesla, přesto tvoří obvykle polovinu ceny celého systému. Její účel je uskladnit energii v době, kdy ji nevyužiji, na dobu, kdy ji bude potřeba. V dnešní době se nejběžněji využívají Lithium-železo-fosfátová technologie. Tyto baterie jsou konstruovány jako modulární s řídícím modulem BMS. Tento modul komunikuje se střídačem a stará se o optimální provoz baterie (vybíjení/nabíjení). Díky tomu je dosahováno dlouhé životnosti (4000-6000 cyklů) při využití maximální provozní kapacity.

Doporučujeme baterie BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS a HVM.

FV rozvaděč 

Tento rozvaděč obsahuje nezbytné elektrotechnické komponenty pro zajištění maximální bezpečnosti provozu FVE a ochranu jednotlivých komponentů proti zničení v případě přepětí. Součástí rozvaděče jsou také měřící cívky střídače zajištující sledování výroby/spotřeby celého domu.

Tento rozvaděč považujeme za nezbytný pro správnou instalaci a funkčnost. Často se stává, že se nezbytné komponenty FVE montují do domovního rozvaděče elektro. To ale vždy vede k nepřehlednosti a potenciálnímu problému v budoucnu.

V případě novostaveb se dá tento rozvaděč integrovat v průběh návrhu a projekce domu do domovního rozvaděče. Potom není potřeba ho tvořit samostatně.

Na všechny naše rozvaděče vytváříme projektovou dokumentaci, typový štítek a následně revizi zařízení.

Solární konstrukce

Pro upevnění panelů na střechu se využívá systémová konstrukce z nerezových držáků a hliníkových profilů. Jejich provedení se liší dle konstrukce střechy a typu krytiny. Pro rovné střechy se využívají konstrukce s vytvořeným sklonem ideálně 35 stupňů.  U sedlových střech se obvykle nemění sklon panelu, ale zachovává se dle střechy.

Jaké řešení obvykle volíme pro většinu zákazníku

Doporučujeme instalaci 3fázového systému s asymetrickým hybridním střídačem společně s baterií a FV panely s orientací dle možností střechy zákazníka. Pokud je to možné tak využít orientaci JV a JZ. Zákazník tak získá maximální produkci pro vlastní spotřebu.

Proč 3fázový asymetrický hybridní střídač

Většina rodinných domů má třífázovou elektroinstalaci. Její předělání na 1fázovou by představovalo zbytečné náklady a kompromisní řešení, které spotřebiče budou napájeny z FVE. Proto doporučujeme třífázové měniče. 

Asymetrie znamená, že střídač dokáže vyrábět do každé fáze jiný výkon. V České republice je uplatňováno distribuční měření na jednotlivých fázích. Pokud by střídač vyráběl stejný výkon na všech fázích, tak by zbytečně tento výkon odcházel do sítě.

Příklad

FVE produkuje 2 kWp energie a má nabitou baterii. V tu chvíli se začne nahřívat boiler na jedné fázi výkonem 3 kWp.

Pokud by byl nasazen symetrický střídač, tak začne do každé fáze vyrábět 2 kW. Celkem tedy si vezme 2 kW ze slunce a 4 kW z baterie.

simetricky

V tomto případě se vybijí baterie do sítě a zároveň se nakupuje 1 kW ze sítě. Prodej do sítě není příliš výhodný. Obvykle je výkupní cena za 1 kWh 0,5-1 Kč. Oproti tomu ze sítě nakupujete 1 kWh za 3-5 Kč. Proto je toto řešení pro použití v České republice nevhodné.

Pokud je nasazen asymetrický střídač, tak vyrábí pouze do jedné fáze 2 kW a 1 kW si dobere ze sítě. 

asimetricky

Asymetrický střídač vyrábí pouze do fáze zatížení boilerem, nedochází k výrobě do sítě.  Toto řešení doporučujeme.

Hybridní – znamená že umožnuje připojení baterie. V dnešní domě jsou nejběžnější baterie typu LiFePO4 řízené pomocí BMS. Tyto moduly mají vysokou životnost a poskytují maximální kapacitu. 

Proč si pořídit baterii

Především pro zefektivnění celého systému FVE. Díky baterii využijete maximum energie vyrobené pro vlastní potřebu. Produkce FVE značně kolísá v průběhu dne a v důsledku oblačnosti. Tuto nevýhodu kompenzuje baterie. Díky baterii využijete až 90% maximální produkce elektrárny. Pokud není baterie tak se využití pro vlastní potřebu pohybuje okolo 40 %.

Pořizovací cena elektrárny 

U nejběžnějšího systému s instalovaným výkonem 5,5 kWp a baterií 7,7 kWh se realizační cena na klíč pohybuje okolo 300-350 tis. Kč s DPH. Na takovýto systém je potom dotace NZÚ 155 tis. Kč včetně 5 tis. Kč na zajištění nezbytné dokumentace na projekt. Výsledná cena potom je 150–200 tis. Kč.

Konkrétní cenu stanovujeme na základě osobní obhlídky a domluvy se zákazníkem. 

Návratnost elektrárny

Návratnost se dá určit dvěma způsoby:

 1. Nekorektně 😊 to se řekne že elektrárna, která má instalovaný výkon 5,5 kWp ročně v našich podmínkách vyrobí 5,5 MWh. Obvyklá cena za jednu MWh je 4200 Kč. Úspora je tedy 23 tis. Kč za jeden rok. Při investici 150 tis. Kč je po odečtení dotace návratnost 6,5 roku. Když tuto informaci uslyší zákazník v době, kdy si vybírá řešení a dodavatele, je obvykle spokojen.  Horší to je, když po prvním roce zjistí, že to obvykle v praxi takto nevypadá. Tuto metodu určení návratnosti neděláme a nedoporučujeme.
 2. Druhý způsob je vypočítat předpokládanou úsporu na základě reálnějších předpokladů.

To znamená ponížit roční výrobu elektrárny na:

 • 80 % pokud je instalovaná baterie,
 • 90 % pokud je zároveň řešeno využití přetoku pro ohřev vody,
 • 40 % pokud se jedná o síťový systém.

Dále zjistit průměrnou cenu elektřiny u zákazníka a pomocí tohoto určit předpokládanou návratnost.

Konkrétně tedy 5,5 MWh je max. výroba, při použití baterie využijeme 4,4 MWh za rok. Cena elektřiny je v domácnosti 2900 Kč za MWh. Úspora za rok činí 12700 Kč/rok. Reálnější návratnost je potom tedy 11,8 let.

Je potřeba si uvědomit, že nikdo neví, jak se bude vyvíjet cena elektřiny za 5 let, za 10 let. Pokud bude stoupat, tak je návratnost kratší. A obráceně, pokud bude klesat, bude se prodlužovat.

Při přemýšlení o pořízení elektrárny doporučujeme neupínat se na návratnost investice. Naopak si říct, že tím, že si pořídíte FV elektrárnu získáte zhodnocení své investice v podobě dotace a snížení nákladů na elektřinu v budoucnu. Výpočet návratnosti bude v každém případě nepřesný.

Dalším důležitým aspektem pořízení FVE je to, že získáte měření typu B – to Vám umožní nasmlouvat si ceny dle aktuálních cen na burze. Tato cena v průběhu dne značně kolísá, od záporné ceny po nulovou až po špičky, kdy stojí 60 euro za MWh. Naše zkušenost ukazuje, že průměrná cena je nižší než běžné tarify poskytovatelů (obvykle je úspora 20-30 % ceny z ceny silové elektřiny)

Jak probíhá realizace

 1. Telefonická konzultace na základě, které se domluví osobní setkání.
 2. Při osobním setkání jsou vysvětleny všechny věci týkající se konkrétní instalace, je navrženo řešení a odhadnuto vše potřebné pro realizaci.
 3. Sestavení finanční kalkulace v domluvených variantách a předložení zákazníkovi.
 4. Konzultace konkrétní varianty, případně úprava dle představ zákazníka.
 5. Pokud se zákazník rozhodne pro nabízené řešení, připraví se smlouva o dílo a je vystavena zálohová faktura ve výši 80% nabídky.
 6. Vytvoření projektové dokumentace na FV elektrárnu.
 7. Požádaní o připojení k distribuční soustavě (ČEZ, EON) v místě realizace. Následuje podepsání smlouvy o připojení.
 8. Sestavení podkladů pro získaní dotace NZÚ a podání žádosti. Vyřízení žádosti obvykle trvá 3-4 týdny.
 9. Po schválení žádosti a doručení akceptačního dopisu se naplánuje konkrétní termín realizace.
 10. Před zahájením realizace je nutné uhradit zálohovou fakturu.
 11. Provedeme realizaci FVE. Obvykle to jsou 2-3 pracovní dny dle náročnosti. První den se provede instalace na střeše, následující den instalace střídače, FV rozvaděče a baterie. Třetí den se realizuje zemnění a úprava domovního rozvaděče a testovací režim (první zprovoznění a otestování funkčnosti).
 12. Elektro revize celé instalace.
 13. Žádost o první paralelní připojení k síti.
 14. Předání celé elektrárny zákazníkovi a zaškolení v provozu. Vytvoření monitoringu pro dohled nad elektrárnou.
 15. Finální fakturace dle skutečné realizace. Vždy fakturujeme dle skutečnosti.
 16. Předání potřebných podkladů pro vyplacení dotace na NZÚ.

Vše se snažíme zařídit tak, aby zákazník nemusel sám vyřizovat žádné administrativní kroky, maximálně podepisuje nezbytné dokumenty.

Co bude nutné řešit při realizaci

Přístup na střechu a její úpravy

Pro přístup dle situace využíváme žebříky, plošiny nebo lešení. Toto je individuální pro každou instalaci.

V případě špatné střešní krytiny (starý eternit) je nutné počítat s větší náročností instalace, případně opravou po instalaci. U této varianty doporučujeme před instalací provést výměnu střešní krytiny. Opravy nebo výměna v budoucnu znamenají demontáž panelů. To je možné, ale značně náročné. Předpokládá se, že se panely instalují s výhledem na 20 let.

Pokud je osazen hromosvod je nutné dodržet odstup od svodů min. 50 cm nebo provést nahrazení pomocí HVI hromosvodu. Toto řeší projektová dokumentace. Cena HVI hromosvodu je cca 600 Kč/m.

Zemnění a pospojení objektu

Pro správné zapojení a bezpečný provoz je potřeba mít instalovány přepěťové ochrany a svodiče přepětí. Tyto komponenty chrání instalované zařízení a elektroinstalaci v domě. Pro jejich nasazení je nutné mít kvalitní uzemnění objektu. Pokud není dostatečné, provádí se dodatečná instalace pomocí zemnících tyčí. 

Propojení do elektroinstalace domu

Pro správnou funkci elektrárny je nutné vložit mezi elektroměr a domovní rozvaděč FV rozvaděč. V tomto rozvaděči jsou instalovány měřící cívky, pomocí kterých se řídí výroba střídače.

Tento zásah nemusí být vždy jednoduchý. Dále je požadován 1x vodič od HDO k FV rozvaděči pro blokování výroby. Toto je požadavek distribuční soustavy a podmínka pro připojení. Kde není tento vodič možné instalovat nebo využít nějakou rezervu, dá se nasadit bezdrátové řešení.

schema fve

Určit místo pro instalaci baterie a střídače

Vhodné umístění je potřeba vždy zvolit dle konkrétní situace. Střídač se může instalovat do vnitřních i venkovních prostor, kde není přímý svit slunce a neprší. Obvykle třeba pod stříšku na severní stranu objektu. Ve vnitřních prostorách se volí takové místo, které je výhodné pro připojení do domovní sítě (technická místnost, garáž, sklep). Není vhodné instalovat střídač do míst, kde je vysoká teplota, jako je nezateplená půda. Střídač je pasivně chlazený a nevydává žádný hluk.

Baterie musí být instalována ve vnitřních prostorách, kde nemrzne. Nemusí být na stejném místě jako střídač. Baterie je těžká cca 100-200 kg. Jedná se o pasivní zařízení, které nevydává hluk. 

Jak velkou elektrárnu postavit

Správnou velikost je potřeba zvolit dle spotřeby objektu a finančních prostředcích investora. Nemá smysl instalovat větší výkon, než je spotřeba objektu.  Často se velikost střídače dimenzuje na budoucí rozšíření panelu. Nejdražší komponenta je baterie. Její velikost zásadně ovlivňuje efektivitu systému. Díky modulárnímu provedení je možné rozšířit snadno kapacitu.

Kolik vyrobí v průběhu roku?

Výroba je závislá na přímém osvitu a jeho délce. V letních měsících je výroba násobně větší. V zásadě platí, že výroba od října do března je nízká a při návrhu je na to potřeba pamatovat. V objektech, kde se k vytápění používá elektřina je v těchto obdobích největší spotřeba. Výroba v těchto měsících se dá ovlivnit orientací panelů a jejích počtem.

Největší výkon dosahují panely za podmínek nízkých teplot a plného osvitu. Bohužel v zimním období je nízký počet slunečných dní a jsou krátké.

graf fve

Mám kolem domu stromy nebo vysoké objekty

Zapojení elektrárny se většinou volí sériové (vysoké napětí a malý proud). Toto zapojení je náchylné na zaclonění panelů. Při zaclonění jednoho panelu se sníží výroba na všech panelech v dané sérii. 

Dále je potřeba si uvědomit, že v zimním období je sluníčko nízko. Všechny tyto aspekty je potřeba zohlednit při návrhu systému. 

Překážky představují zásadní problém a v místech bez přímého osvitu se nedoporučuje panely instalovat. Řešení představuje použití CIS panelů zapojených paralelně. Toto je ale spíš vhodné pro malé instalace ostrovního charakteru třeba na chatách určených pro osvětlení.

Co dělat s přebytky a vyplatí se virtuální baterie

Přebytek je produkce, kterou nevyužijete pro vlastní spotřebu. Obvykle se jedná o malou část produkce vzhledem k tomu, že námi navrhované systémy tvoříme tak, aby primárně pokryli vlastní spotřebu. Přebytek můžete prodat obchodníkovi s energií, ale je potřeba si uvědomit, že dostanete zaplaceno pouze za dodanou energii do sítě. Výkupní cena se pohybuje dle poskytovatele 500-1000 Kč/MWh. Při předpokladu, že do sítě dodám 1-2 MWh a dostanu max 2000 Kč za rok, tak nestojí zato, řešit nezbytnou administrativu spojenou s prodejem. Přetoky se tedy dodávají do sítě obvykle bez prodeje.

Virtuální baterie představuje zajímavou myšlenku. Bohužel podání aplikované v České republice se jeví jako zcela nevýhodné. Proč?

 • Cena elektřiny se skládá z řady položek. Nejzásadnější jsou dvě: silová elektřina a distribuční poplatek za dodání k zákazníkovi. Pokud využiji virtuální baterii (v zásadě u všech poskytovatelů je to stejné), uložím si do baterie přebytky. Ve chvíli, kdy je využiji pro svoji potřebu, neplatí se silová část, ale za distribuci musím i tak zaplatit. Distribuce představuje cca 50% ceny elektřiny. Úspora je tedy maximálně 50% ceny.
 • Za provoz virtuální baterie se většinou platí poplatek ve formě rezervovaného výkonu baterie. Tento poplatek sice činí jednotky stokorun, ale i tak výrazně sníží potenciální úsporu.
 • Poskytovatelé virtuální baterie většinou požadují, abyste využili jejich tarif na dodání elektrické energie. Tyto tarify většinou nejsou výhodné.

Virtuální baterie v praxi znamená, že energii dodanou do sítě spotřebuje v danou chvíli někdo jiný a ve chvíli, kdy ji využijete Vy, dodá Vám poskytovatel energii, kterou aktuálně nakupuje. Poskytovatelé nemají bateriové uložiště, ve kterých by Vaši energii skladovaly. 

Věříme, že do budoucna dojde k úpravě legislativy a bude umocněno komunitní sdílení energie. Pokud by toto řešení fungovalo a síť by fungovala jako baterie, nebude nutné pořizovat drahé baterie.

<li>Druhý způsob je vypočítat předpokládanou úsporu na základě reálnějších předpokladů.</li>
 

Kontaktujte nás pro kalkulaci fotovoltaické elektrárny

Ladislav Pohorský
Tel.: +420 776 886 492
E-mail: ladislav.pohorsky@enterpolicka.cz
Sháníte
klimatizaci?