Dotace EU

 eu dotace logo

Název projektu: Zavedení digitalizace ve společnosti MAJT s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027659

Společnost MAJT s.r.o. realizuje v letech 2022 až 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem Zavedení digitalizace ve společnosti MAJT s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zvýšení digitální úrovně a kybernetické bezpečnosti ve společnosti MAJT s.r.o.

Mezi hlavní přínosy projektu patří:

  • Posílení vnitřní efektivity firmy v oblasti řízení zakázek – v důsledku implementace softwarového nástroje pro řízení zakázek budou využity pokročilé a detailní funkce pro správu, plánování a řízení a vyhodnocování zakázek, koordinace projektů, rozdělování a prioritizace úkolů, komunikace při jejich řešení, propojení lidských zdrojů a výslednou kontrolu vedením společnosti.
  • Zvýšení kybernetické bezpečnosti v důsledku implementace nejmodernějšího firewallu.
  • Zvýšení kvality dohledu nad provozem ve společnosti s ohledem na prevenci, bezpečnost a pořádek v důsledku implementace kamerového systému.
  • Efektivní správa dat o přítomnosti pracovníků na pracovišti, pracovní době, žádosti o absence (dovolená, návštěva lékaře), evidence docházky zaměstnanců, tvorba individuálního i týmového rozvrhu pracovních směn v důsledku implementace docházkového systému vč. virtuální recepce.

Příloha: Zavedení digitalizace ve společnosti MAJT s.r.o. (PDF)

 

 

 

logoEU

Název projektu: Realizace energeticky úsporných opatření ve firmě MAJT s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017277

Společnost MAJT s.r.o. realizuje v letech 2019 až 2022 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie – Výzva IV s názvem Realizace energeticky úsporných opatření ve firmě MAJT s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, které povedou k zefektivnění energetického hospodářství, úsporám nákladů na energie a snížení emisí CO2. Tohoto cíle bude dosaženo tímto projektem - realizací navržených opatření, které mají přímý vliv na úsporu energií. Projektem bude dosaženo roční snížení končené spotřeby energie o 76,67 %.

Mezi hlavní přínosy projektu, které mají především pozitivní vliv na životní prostředí, patří:

  • snížení nákladů na energie - díky projektu dojde ke snížení nákladů na spotřebu energie o 58,26 % konkrétně o 300,1 tis. Kč za rok.
  • snížení spotřeby energie v MWh - díky projektu dojde ke snížení spotřeby energie o 76,67 %, konkrétně o 180,72 MWh za rok 650,592 GJ/rok).
  • snížení emisí oxidu uhličitého - úsporná opatření mají přímý dopad na snížení emisí oxidu uhličitého, což má pozitivní vliv na životní prostředí. Díky projektu dojde ke snížení emisí CO2 o 68,02 %, konkrétně o 98,613 tun CO2 za rok

Příloha: Realizace energeticky úsporných opatření ve firmě Majt s.r.o. (PDF)

 

Sháníte
klimatizaci?