Dotace EU

 

logoEU

Název projektu: Realizace energeticky úsporných opatření ve firmě MAJT s.r.o.
Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017277

Společnost MAJT s.r.o. realizuje v letech 2019 až 2022 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie – Výzva IV s názvem Realizace energeticky úsporných opatření ve firmě MAJT s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, které povedou k zefektivnění energetického hospodářství, úsporám nákladů na energie a snížení emisí CO2. Tohoto cíle bude dosaženo tímto projektem - realizací navržených opatření, které mají přímý vliv na úsporu energií. Projektem bude dosaženo roční snížení končené spotřeby energie o 76,67 %.

Mezi hlavní přínosy projektu, které mají především pozitivní vliv na životní prostředí, patří:

  • snížení nákladů na energie - díky projektu dojde ke snížení nákladů na spotřebu energie o 58,26 % konkrétně o 300,1 tis. Kč za rok.
  • snížení spotřeby energie v MWh - díky projektu dojde ke snížení spotřeby energie o 76,67 %, konkrétně o 180,72 MWh za rok 650,592 GJ/rok).
  • snížení emisí oxidu uhličitého - úsporná opatření mají přímý dopad na snížení emisí oxidu uhličitého, což má pozitivní vliv na životní prostředí. Díky projektu dojde ke snížení emisí CO2 o 68,02 %, konkrétně o 98,613 tun CO2 za rok

Příloha: Realizace energeticky úsporných opatření ve firmě Majt s.r.o. (PDF)

 

Sháníte
klimatizaci?