Podporujeme

Domov na rozcestí

Domov na rozcestí

Děkujeme firmě MAJT, s.r.o. - ENTER Polička za dlouholetou spolupráci a podporu. Velmi si ceníme profesionálního i osobního přístupu pracovníků firmy. Děkujeme za sponzorské dary a podporu, kterou firma věnuje naší organizaci.

PhDr. Jaroslava Filipová – ředitelka

Mateřská škola Luční Polička

Mateřská škola Luční Polička

Děkujeme firme Majt, s.r.o.-Enter Polička za finanční dar, díky kterému jsme mohli pořídit sedačku do třídy a hračky na písek pro děti z odloučeného pracoviště Hegerova 427. Velmi děkujeme za ochotu a vstřícnost při zařizování finančního daru.

Lenka Červená DiS - ředitelka školky

Oblastní charita Polička

Oblastní charita Polička

Sponzorská podpora společnosti MAJT s. r. o. - ENTER Polička je stejně dlouhá jako tradice pořádání podzimních benefičních koncertů Oblastní charity Polička. Každoročně je podporuje a přispívá tak k rozvoji této neziskové organizace. Děkujeme!

Mgr. Markéta Šafářová - ředitelka Oblastní charity Polička

Rodinné centrum Litomyšl

Rodinné centrum Litomyšl

Ze srdce děkujeme společnosti ENTER Polička za finanční příspěvek na nákup lékárniček a škrtidel pro vojáky, pro které je mnohdy mít nebo nemít lékárničku při sobě rozhodující skutečnost, která jim zachrání život.

Petra Benešová - Předsedkyně správní rady

Speciální základní škola Bystré

Speciální základní škola Bystré

Děkuji firmě Enter Polička, a především panu Jiřímu Trávníčkovi, za každoroční podporu Speciální základní školy Bystré formou finančních darů. Enter Polička podporuje naši školu mnoho let. Finanční podpory si velice vážíme a pomáhá nám zajišťovat akce, které by škola jinak realizovat nemohla. Těším se na další spolupráci.

Mgr. Dita Bomberová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Telecí

Základní škola a mateřská škola Telecí

Za celou školu bych velmi ráda poděkovala firmě MAJT, s.r.o. - ENTER Polička nejen za finanční dar, díky kterému jsme mohli pořídit nový venkovní prvek pro děti, ale i za skvělou spolupráci v oblasti ICT. Zejména si ceníme profesionálního i osobního přístupu zaměstnanců firmy. Děkujeme.

Mgr. Olga Kosíková - ředitelka školy

Sháníte
klimatizaci?